Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

A.48 months @ Grimma Program. at HUST (from 1/12/2010 to 20/11/2014)(7c)

photo

TS.Trần Mạnh Tiến (K.17 Hoá Công),Khoa Công nghệ Hoá học,Đại học Bách khoa Hà Nội,trước C1-318, chiều thứ năm ngày 14/10/2010 (sau một buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ)

Hướng tới Lễ hội kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội(15/10/1956 & 15/10/2011)

Không có nhận xét nào: