Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

A.48 months @ Grimma Program. at HUST (from 1/12/2010 to 20/11/2014)(9c)

photo

TS.Trần Mạnh Tiến và KS.Phan Thị Nhàn (K.50 Máy Hoá),trước C1-318,Đại học Bách khoa Hà Nội,ngày 14/10/2010

Hướng tới Lễ hội kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội(15/10/1956 & 15/10/2011) >"Thày và trò'

Không có nhận xét nào: