Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

A.24 months@Grimma Program at Ha Noi University of Science and Technology (from 13/8/2011 to 21/8/2013)(4)

School of Chemical Engineering
Login Đăng ký
TRANG CHỦ
TỔ CHỨC
Thư ngỏ
Lịch sử phát triển
Hệ thống tổ chức
Danh sách Cán bộ
Liên chi Đoàn
Cựu Cán bộ
Tài liệu ISO 9001:2008
ĐÀO TẠO
Đào tạo Đại học
Đào tạo Sau đại học
NGHIÊN CỨU
Hướng nghiên cứu
Đề tài Khoa học
Chuyển giao Công nghệ
Cơ sở vật chất
BỘ MÔN
Hóa lý
Hóa Hữu cơ
Hóa Phân tích
Hóa Vô cơ-Đại cương
Hóa Dược-Hóa chất Bảo vệ thực vật
Công nghệ Hữu cơ-Hóa dầu
Công nghệ Xenluloza-Giấy
Máy & Thiết bị Công nghiệp Hóa chất
Quá trình-Thiết bị CN Hóa học-TP
Xây dựng Công nghiệp
Công nghệ Điện hóa-BVKL
Công nghệ In
Công nghệ Vật liệu Silicat
Công nghệ các chất Vô cơ
PTN CN Lọc hoá dầu & VL XTHP
TIN TỨC
Bản tin
Thông báo
Hội giao lưu ngành Hóa học
Các Quy chế và Văn bản mẫu
SINH VIÊN
Học bổng-Tuyển dụng
Bài tập-Thí nghiệm-Thi
Bảng điểm thi học kỳ
HỢP TÁC
Hợp tác trong nước
Hợp tác Quốc tế
Tổ chức & cá nhân tài trợ

1. Tin tức
2. Giới thiệu bộ môn
3. Thành viên bộ môn
4. NCKH và CGCN
5. Đào tạo
6. Cơ sở vật chất
7. Liên hệ
Tin tức - Thông báo

Kết quả thí nghiệm QTTB CNHH 2 - kỳ hè
Danh sách sinh viên được bảo lưu kết quả thí nghiệm QTTB 2
Quy cách trình bày đồ án môn học
TB đăng ký Học - Thí nghiện HK hè tại BM
Lịch thi môn Ứng dụng tin học trong CNHH
Thành viên trực tuyến

TS. Trần Mạnh Tiến
Họ và tên

TS. Trần Mạnh Tiến

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 110 nhà C4

Email :Tel :

+ 84-4-3 8 68 01 21

Fax :

+ 84-4-3 8 68 01 21

Các môn giảng dạy:

Quá trình và thiết bị trong Công nghệ hóa học 1

Hướng nghiên cứu:

1. Công nghệ chưng cất tinh dầu trong chân không bằng tháp đệm

2. Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải lỏng trong công nghệ hoá – thực phẩm. Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải lỏng cơ sở chế tác nhựa xuất khẩu quy mô nhỏ.

3. Nghiên cứu cháy nổ, thảm hoạ công nghiệp.

Các công trình NC đã công bố1.UNDP-VIE-97-002:Nghiên cứu thảm họa công nghiệp ở Việt Nam. Hà Nội-2002

2.KY-02-06-01: “Nghiên cứu quá trình chưng chân không tinh dầu thông Uống Bí”- (Đề tài Khoa học-Công nghệ cấp Nhà nước)-Hà Nội-1993.Các sách đã xuất bản

Công nghệ tinh chế và chuyển hóa tinh dầu làm thuốc và xuất khẩu,Nxb.Khoa học Kỹ thuật,Hà Nội 1994.


Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Ủy viên thường vụ,thường trực Phân hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học VACE),Ủy viên BCH Hội Hóa học Việt Nam.


You are here: Home 3. Thành viên bộ môn TS. Trần Mạnh Tiến

HUSTCHEMENGSơ đồ trangLiên hệ
Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về School of Chemical Engineering.
Trang web được phát triển trên Joomla! Theo giấy phép bản quyền GNU/GPL
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng

Không có nhận xét nào: