Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Phật giáo thời Lý với 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Cập nhật 17:45 ngày 29-07-2010

Phật giáo thời Lý với 1000 năm Thăng Long - Hà Nội


NDĐT- Trong chương trình hoạt động Đại lễ Phật giáo 2010 chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Hội, ngày 29- 9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Phân viện Hà Nội, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Phật giáo thời Lý với 1000 năm Thăng Long Hà Nội”.

Hội thảo đã khẳng định: Phật giáo thời Lý mang những nét đặc sắc trong di sản văn hoá Việt Nam, và là một trong những nhân tố tinh thần quan trọng nhất của thời đại khai phóng và phát triển quốc gia Đại Việt độc lập.

Phật giáo thời Lý cũng mở đầu cho quá trình xây dựng một nền Phật giáo Việt Nam đích thực, phát huy truyền thống của Phật giáo dân tộc truyền thống: nhập thế và lý tưởng Bồ Tát. Phật giáo thời Lý đã sản sinh ra những vĩ nhân, tiêu biểu là Đại sư Vạn Hạnh - kiến trúc sư của triều Lý và đức vua Lý Thái Tổ - người khai sáng Thăng Long - Hà Nội.

Việc nghiên cứu và đánh giá đóng góp của Phật giáo thời Lý cũng khẳng định trí tuệ và tầm vóc của Việt Nam trong thời đại mới. Những thành tựu đó là tinh hoa của các bậc tiền nhân, làm phong phú cho truyền thống Thăng Long nghìn năm tuổi.

VƯƠNG ANH

Không có nhận xét nào: