Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Hà Nội ơi,một trái tim hồng...

http://images.yume.vn/photo/pictures/20091022/tmtien218/origin/p5294136-237665.jpg

Không có nhận xét nào: