Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ bảy ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội )

http://tmtien218.vnweblogs.com/gallery/11416/IMG_1979%5B1%5D.JPG

Không có nhận xét nào: