Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Mây bay ngang ...khi bạc mái đầu...

http://images.yume.vn/photo/pictures/20100503/tmtien218/origin/picture_076_1634744206.jpg

Không có nhận xét nào: