Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Chốt danh sách 279 ứng viên ủy viên trung ương

Chốt danh sách 279 ứng viên ủy viên trung ương

16h chiều nay, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành trung ương khóa XI. Danh sách bầu ủy viên chính thức gồm 218 người (để chọn 175 vị), ủy viên dự khuyết 61 người (để chọn 25 vị).
> Đề cử thêm nhiều ứng viên vào Ban chấp hành trung ương/ 'Tôi có niềm tin khi tự ứng cử vào trung ương Đảng'

Chiều 16/1, Đoàn Chủ tịch đã họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử ngoài danh sách do Ban chấp hành khóa X giới thiệu. Chiều tối 16/1, Đoàn chủ tịch đã họp bàn cho ý kiến về các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử trên.

Các đại biểu trao đổi trong giờ nghỉ. Ảnh: Việt Đông
Các đại biểu trao đổi trong giờ nghỉ. Ảnh: Việt Đông

Sáng nay, đại hội đã thông qua danh sách bầu Ban chấp hành trung ương khóa XI. Các ứng viên có 3 độ tuổi: dưới 40, dưới 50-55 và độ tuổi 60. Với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử chủ yếu dưới 65 tuổi. Danh sách bầu ủy viên chính thức là 218 người, dư gần 25% so. Danh sách bầu ủy viên dự khuyết là 61 người, dư 144%.

Trong danh sách này có một số người được các đại biểu đại hội đề cử. Ông Nguyễn Xuân Kiên, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học nghiệp vụ và tư liệu Ban Tuyên giáo trung ương (người tự ứng cử) cho biết, ông được tiểu ban nhân sự đại hội thông báo là được đưa vào danh sách bầu.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành trung ương khóa XI. Ảnh: P.H.
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành trung ương khóa XI. Ảnh: P.H.

Chiều nay, Đại hội bầu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết.

Sau đó Ban chấp hành trung ương khóa XI sẽ họp bầu Bộ Chính trị và Tổng bí thư. Sáng 19/1 Tổng bí thư khóa XI sẽ ra mắt đại hội và chủ trì cuộc họp báo quốc tế sau đó.

Việt Anh

Không có nhận xét nào: