Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Ngày mai bầu Tổng bí thư khóa XI

Ngày mai bầu Tổng bí thư khóa XI

Ngày 18/1, danh sách 200 người trúng cử ủy viên trung ương sẽ được công bố tại Đại hội XI. Ngay sau đó, Ban chấp hành trung ương khóa mới sẽ họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư.
> Chiều nay bầu ủy viên trung ương khóa XI

Phiên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành trung ương khóa XI đã kết thúc lúc 17h30 ngày 17/1. Chiều tối nay, công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành.

Đại biểu bầu Ban chấp hành trung ương khóa XI. Ảnh: Việt Đông.
Đại biểu đại hội bầu Ban chấp hành trung ương khóa XI, chiều 17/1. Ảnh: Việt Đông.

Danh sách bầu ủy viên chính thức và dự khuyết tại Đại hội XI có số dư vượt xa con số 15% được đưa ra trước đó. 218 người nằm trong danh sách bầu Ủy viên chính thức, dư gần 25% so với số lượng cần bầu là 175 người. Danh sách bầu ủy viên dự khuyết có số dư lên tới 144% (61 ứng viên chọn 25 người).

Sáng 18/1, ngày làm việc áp chót của đại hội, những người trúng cử Ban chấp hành trung ương khóa XI sẽ được công bố. Ngay sau đó, Ban chấp hành khóa mới sẽ họp bầu Bộ Chính trị và Tổng bí thư từ những Ủy viên Bộ Chính trị.

Sáng 19/1 Tổng bí thư khóa XI sẽ ra mắt đại hội và chủ trì cuộc họp báo quốc tế sau đó.

Việt Anh

Không có nhận xét nào: